THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Everland Quảng Bình tiếp tục mở đợt tuyển dụng mới với nhiều vị trí. Những ai quan tâm vui lòng xem thông báo kèm theo để kịp thời đăng ký vị trí phù hợp.

 

Everland Quảng Bình - Nhà hàng Everland Quang Bình - Khu vui chơi thiếu nhi - Cafe Everland - Khu dịch vụ đêm Quảng Bình

Everland Quảng Bình – Tuyển dụng

Everland Quảng Bình - Nhà hàng Everland Quang Bình - Khu vui chơi thiếu nhi - Cafe Everland - Khu dịch vụ đêm Quảng Bình

Everland Quảng Bình – Tuyển dụng