Hiện nay du lịch Quảng Bình được ghi nhận là một trong những “điểm sáng” lớn trên bản đồ du lịch Việt Nam, bên cạnh Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An. Những đãi ngộ từ đất mẹ với…