FASTFOOD & MILK TEA – Khu dịch vụ đêm Quảng Bình

Hệ thống ẩm thực ăn nhanh và trà sửa không thể thiếu nhằm phục vụ cho lứa tuổi Teen. Bằng cách nhận chuyển nhượng thương hiệu độc quyền từ những đối tác có thương hiệu mạnh như Five star của tập đoàn CP và Toco Toco.