Với xu thế phát triển kinh tế, đô thị hiện đại, mức sống được nâng cao thì hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em ngày càng được quan tâm hơn, đặc biệt việc tìm kiếm một không gian…