“Chặng đường hình thành và phát triển chưa đủ dài để khẳng định thương hiệu Everland Quảng Bình trên lĩnh vực du lịch và dịch vụ, đây củng là giai đoạn đang gấp rút tiến độ hoàn thành dự án.…