Tuyển dụng

Tin tức tuyển dụng

Everland Quảng Bình

Tuyển dụng tháng 09-2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Everland Quảng Bình tiếp tục mở đợt tuyển dụng mới với nhiều vị trí. Những ai quan tâm vui lòng xem thông báo kèm theo để kịp thời đăng ký vị trí phù hợp.  

0
Read More
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget
Ảnh hoạt động
http://everlandquangbinh.com/wp-content/uploads/2017/10/everland_event5-1.jpg
http://everlandquangbinh.com/wp-content/uploads/2017/10/everland_event4.jpg
http://everlandquangbinh.com/wp-content/uploads/2017/10/everland_event3.jpg
http://everlandquangbinh.com/wp-content/uploads/2017/10/everland_event2.jpg
http://everlandquangbinh.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG_0689.jpg
IMG_0689
http://everlandquangbinh.com/wp-content/uploads/2017/10/everland_event.jpg
http://everlandquangbinh.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG_0687.jpg
IMG_0687
http://everlandquangbinh.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG_0686.jpg
IMG_0686